Cornjum


Nieuwe geluidcijfers JSF:


Leeuwarden aanzienlijk zwaarder belast dan Volkel. Geluid blijft binnen de norm. De regio rondom Vliegbasis Leeuwarden wordt aanzienlijk zwaarder belast dan die van vliegbasis Volkel.
Dit blijkt uit de nieuwe geluidscontouren die het ministerie van Defensie op 15 december vrij gaf. De contour van Volkel beslaat “slechts” 62% procent van de Leeuwarder contour.
De avondvluchten van Volkel passen voor de helft niet binnen deze contour. Deze zullen naar elders geëxporteerd worden. Defensie wil nog niet zeggen of deze naar Leeuwarden gaan, maar dat Leeuwarden daar het nodige van zal krijgen zal onvermijdelijk zijn.
Defensie heeft slecht beperkte financiën beschikbaar om het geluid naar het buitenland te exporteren. Een ander gevolg is dat de twee internationale oefeningen die in regio Leeuwarden voor veel overlast zorgen niet kunnen uitwijken naar regio Volkel.
Leeuwarden blijft daar aan vastzitten. En het percentage avondvluchten zet de stijgende lijn door. Eerder was dit 10%, nu 15% en bij de JSF wordt rekening gehouden met 20%, zo staat in het NLR rapport te lezen.
Het Nationaal Lucht en Ruimtevaart laboratorium (NLR) heeft nieuwe geluidscontouren berekend op basis van nieuwe geluidcijfers van de JSF. In september 2013 hebben nieuwe geluidsmetingen plaatsgevonden op de Amerikaanse vliegbasis Edwards. Het geluid komt overeen met de eerdere meting van oktober 2008.
De geluidscontouren van de JSF die in juli 2009 gepresenteerd werden, maakten afbraak van twee woningen in Marsum nog noodzakelijk. Dat hoeft niet meer bij de nieuwe geluidscontouren. Minder toestellen (20 t.o.v. ca 40 in berekening 2009) en verfijning van de vliegpatronen o.a. maken dat deze twee woningen net buiten de 65 Ke geluidscontour komen te liggen. Dat is goed nieuws.
De nieuwe geluidscontouren blijven binnen de huidige wettelijke vastgestelde geluidscontouren, maar zullen aanzienlijk groter zijn dan die van de laatste jaren van de F-16. De F-16 verbruikt ongeveer 50% van de wettelijke geluidscontour, de JSF zal ongeveer 75-80% gebruiken. Dat betekent op jaarbasis meer geluid dan we de laatste jaren gewend zijn.
Het komt ongeveer overeen met de geluidscontouren van 10 jaar geleden, toen er nog aanzienlijk meer met de F-16 werd gevlogen dan nu het geval is.
Grondgebonden geluid blijft ook binnen de norm Uit een rapport van het TNO blijkt dat het grondgebonden geluid van de JSF ook binnen de normen blijft. Uit de resultaten blijkt dat in de situatie van stationering van F-35A vliegtuigen op de vliegbasis Leeuwarden geldt dat: 1. De berekende 50 dB(A) etmaalwaardecontour binnen de geluidszone ligt. 2. De berekende 55 dB(A) etmaalwaardecontour binnen de 55 dB(A) contour na de geluidssanering 1997 ligt en dat als gevolg daarvan de maximaal toelaatbare geluidbelasting (MTG) op de gevels van de woningen rond de vliegbasis niet overschreden wordt.
Wel zijn geluidschermen nodig om het geluid van het proefdraaien te dempen. Het proefdraaien neemt bij de F-16 22 minuten in beslag nemen per keer. Bij de JSF zal dit teruggebracht worden tot 7 minuten.
D-brief minister: JSF komt eerst op Leeuwarden. De zogenaamde D-brief van de minister van Defensie die op 15 december vrij kwam wees uit dat de Leeuwarder basis als eerste de JSF toestellen krijgt. Eind 2019 komen de eerste twee toestellen. Eind 2021 komen de laatsten. Daarna worden ze op vliegbasis Volkel gestationeerd.
Permanent geluidsmeetnet: Een stuurgroep bestaande uit leden van beide COVM’s van vliegbasis Volkel en Leeuwarden is bezig om de komst van een permanent geluidsmeetnet voor te bereiden. PvdA Tweede Kamerlid Eijsink heeft op 6 november een motie ingediend waarin hier voor gepleit is. De Tweede Kamer nam deze motie unaniem aan en de minister van Defensie “omarmde” deze motie. Binnen de ambtelijke top van Defensie zijn reserves tegen zo’n meetnet omdat de vraag is of meten een meerwaarde heeft t.o.v. berekenen, zoals nu gebeurt. Voor ons bestaat deze vraag niet. Juist bij de JSF is dit van groot belang om goed te kunnen bewaken dat deze binnen de geluidscontouren blijft.
De hoeveelheid lawaai bij de JSF is sterk afhankelijk van de gasklepinstellingen. In de JSF-contour is bv rekening gehouden met 40% motorvermogen bij de landing, maar de vraag is of dat in de praktijk altijd gehaald zal worden. (Bij de F-16 wordt met minimaal 70% motorvermogen geland). Op 8 januari zal de COVM Leeuwarden het NLR en TNO rapport bespreken. Informatie media: www.omropfryslan.nl/nijs/definsje-ludsoerlest-jsf-bliuwt-yn-2019-binnen-de-noarmen www.frieschdagblad.nl/index.asp


 

Wrikken aan geluidsnorm JSF


ASING WALTHAUS De komst van de JSF naar Leeuwarden werpt zijn schaduwvooruit. Volgend jaar beginnen de verbouwingen al: beveiligde ruimtes, voorzieningen voor de vluchtsimulator, nieuwe gebouwen voor opslag en transport, grotere deuren in werkplaatsen, geluidsschermen. Maar de hamvraag die donderdag op het Provinciehuis aan de orde komt bij de Commissie van overleg en voorlichting milieu luchthaven Leeuwarden (covm) gaat over het geluid van het nieuwe toestel, dat meer kabaal maakt dan een F16. Half december liet het ministerie weten dat het in Leeuwarden binnen de bestaande norm blijft. Sterker nog: volgens een berekening uit 2009 zou- LEEUWARDEN Halverwege 2019 komen de eerste twee JSF’s naar de Leeuwarder vliegbasis. Het kabaal ervan valt binnen de geluidsnorm. Maar is die norm nog van deze tijd? den er twee huizen in Marsum gesloopt moeten worden. Dat hoeft niet meer. Dat is goed nieuws. Toch zijn covm-leden Geert Verf uit Marsum en Gerard Veldman uit Cornjum bezorgd over het geluid. De norm is uit 1982, toen er anders tegen milieu- en geluidseisen werd aangekeken. Op Volkel, de andere Nederlandse basiswaar JSF’s komen, gelden nieuwere, strakkere regels, die ondermeer het ’s avonds vliegen beperken. Defensie stelt dat zulke vluchten naar het buitenland ‘geëxporteerd’ zullen worden. Maar Verf en Veldman vrezen een grotere druk op Leeuwarden, nu er voortdurend op de luchtmacht bezuinigd wordt. Zij zijn ervoor, om de Leeuwarder norm (de blauwe zone op het kaartje) aan te scherpen. Hij zou beter samen kunnen vallen met het gebied waar volgens de berekening het geluid ook echt zo luid is (het paarse gebied). Ze wijzen op de twee internationale oefeningen die op Leeuwarden plaatsvinden, Frisian Flag en de opleiding tot wapeninstructeur. ,,Je moet er niet aan denken dat alle JSF’s van Europa hier een wapeninstructeursopleiding komen doen.”